Find your purpose in 5 steps

Purpose. A word you often hear these days. Companies, but also individuals have a purpose. In both cases it means the same: a higher goal why you exist. But what is your purpose? How do you find out and what can you do with it? It asks for a bit of self-reflection to figure outContinue reading “Find your purpose in 5 steps”

Vind jouw purpose in 5 stappen

Purpose. Je hoort het woord tegenwoordig vrij vaak vallen. Bedrijven, maar ook individuen hebben een purpose. Het betekent eigenlijk in alle situaties hetzelfde: een hoger doel waarom je bestaat. Maar wat is dat voor jou? Hoe kom je daar achter en wat kun je er dan mee? Het vraagt enige zelfreflectie om te achterhalen watContinue reading “Vind jouw purpose in 5 stappen”