If you don’t jump, you’ll get nowhere

Our behavior is partly determined by our own experiences that we gain over the years. Based on what you haveContinue reading “If you don’t jump, you’ll get nowhere”

Als je niet springt, kom je nergens

Ons gedrag wordt mede bepaald door de ervaringen die we door de jaren heen zelf opdoen. Op basis van watContinue reading “Als je niet springt, kom je nergens”

%d bloggers like this: